Blog

Blog

Prečo chcem kandidovať, práve ja?

Prečo chcem kandidovať, práve ja?

Ukázalo sa, že za posledných 20 rokov občania necítia zlepšenie spoločenských pomerov na Slovensku. Práve naopak. Začínajú rezignovať a to je veľmi varovný signál. Strácajú dôveru v štát, politikov, inštitúcie. Nemôžem sa ďalej prizerať na nečinnosť štandardných politikov a bezmocnosť ľudí v regiónoch a hladových dolinách. Chcem byť nápomocný a skutočne iný. Niekto koho ľudia príjmu ako novodobého politika doby. Človeka ne – politika, človeka z ľudí, z kultúrnej obce, nezaťaženého minulosťou. Do politiky prichádzam ako posol dobrých správ pre náš národ. Všetko v živote čo robím, robím svedomite a zodpovedne. Som zásadový človek s jasnými cieľmi a plánmi pre spoločnosť. Som ochotný vzdať sa súkromia a pracovať naplno pre blaho národa a slušných ľudí. Lenže dnes nie je dôležité hlásiť sa k slušnému Slovensku formou manifestácii a odznakov pripnutých na šatách, ale skutočne realizovať slušnú novodobú politiku založenú na princípoch tvorby prvých politických princípov a zásad slušnosti a korektnosti, ktoré predstavovali už Sv. Cyril a Metód. Na týchto základoch národnej obrody a obrody spoločnosti v dôveru v štát chcem postaviť svoju kampaň.
Od svojich 18 rokov podnikám a viem čo je to poctivo zarábať, platiť odvody a dávať šancu s prácou pre druhých. Je to o zodpovednosti a o správnom riadení a prístupe k ľudom, ako aj k veciam. Trúfam si, presvedčiť národ, že budem človek, ktorý to dokáže a zvládne. Možno to bude trvať zo začiatku, aby som si získal Vašu priazeň, ale verte a spomeňte si na moje slová, že raz to príde a ja to dám. Potom mi budú davy ľudí ďakovať za to moje správne rozhodnutie.

Zažime spoločne naozaj zmenu k lepšiemu Slovensku.

Cyklotrasy maľujete iba na chodníky!

Cyklotrasy maľujete iba na chodníky!

1. Akú máte predstavu a aké konkrétne kroky máte v pláne podniknúť pre podporu rozvoja cyklotrás na území BSK?

Momentálne nemáme vybudované základné cyklotrasy cez Bratislavu a okolie. Žiaľ, všetci vieme, že najlepšie sa bikuje v Rajke a v Rakúsku. V Bratislave cyklotrasy nie sú vybudované, ale sú len nakreslené na chodníkoch. Preto pohyb peších a cyklistov  Bratislave a okolí sa stáva pomerne adrenalínovou záležitosťou.

Cyklistika v kraji  je prioritou môjho volebného programu.Chcem spolu s občanmi – a cyklistami  sledovať transparentnosť  a efektívne vynakladaných  peňazí. Mesto Bratislava a BSK vzájomne v tejto oblasti nespolupracujú. Vedenie mesta a BSK presadzujú hlúposti,  ako vyznačenie okruhu – pruh pre cyklistov Starého Mesta alebo trasu na Starohájskej. Cez mesto má tiež prechádzať európska cyklistická cesta z Nórska do Grécka.

Všetci vieme, že  BSK čerpá na cyklotrasy či na bikesharing státisíce eur  až milióny eur eurofondondov  a z Integračného regionálneho operačného programu, no nakoniec len namaľujú na chodník akože cyklotrasy  olejovými farbami. Aj preto sú v Bratislave cyklisti dosť arogantní, lebo sú dezorientovaní. Nechtiac  križujú aj miesta, kde nemajú čo hľadať.

Urobím všetko, aby  sa skvalitnilo 25 km existujúcich a čoraz intenzívnejšie používaných skutočných vyhradených cyklistických chodníkov (v prepočítaní na počet obyvateľov by mala mať Bratislave rádovo viac cyklistických trás).

Požiadam kontrolné orgány prehodnotenie efektívnosti BSK  vynakladania  miliónov  v eur na cyklodopravu. Zruším obmedzenia, aby cestujúci nebol  povinný zakúpiť si pre svoj bicykel dovozný cestovný lístok v hodnote 0,35 eur. ale cestujúci s byciklom by cestoval bez poplatku.

 

2.   Čo si myslíte o projekte integrovanej dopravy BSK, tak ako je dnes v súčasnej podobe?

Projekt integrovanej dopravy hodnotím kladne. Budem koordinovať ďalšie etapy spriehľadnenia a zmien v tarifnej, dopravnej a informačnej oblasti spoločnosti  Bratislavská integrovaná doprava, a.s. tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

Nie som presvedčený o takom veľkom počte tarifných zón, ako je doteraz. Rovnako  nie je vytvorený jednotný informačný systém pre všetky prepravné subjekty na území BSK. Sú rezervy pri označovaní vozidiel, pri on-line dopravných informáciách na cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme. Preverím toky financovania a platieb v Bratislavskej integrovanej doprave a softwarových firiem, ktoré poskytujú tu služby riešenia.

Preverím efektívnosť konzultačných štúdií, akými boli „Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja“ ktoré stáli státísíce eur a svojou výpovednou schopnosťou  neposlúžili potrebám dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

Kto žil v Londýne, určite pozitívne hodnotí platené zóny vstupu vozidiel do stredu tohto megapolisu.  Inými slovami, v strede Londýna takmer nevidíte súkromné autá, lebo platia ohromné sumy vstupu do zón na deň. Určite budem presadzovať zóny vstupu voziediel do Bratislavy. teda vstup súkromnýc vozidiel centra Bratislavy musí byť spoplatňovaný.

 

3. Ste s ním spokojný alebo vidíte možnosti na jeho zlepšenie?

Problémy v bratislavskej doprave sa nevyriešia dokiaľ, nebude existovať v Bratislave  obdoba viedenského S-Bahnu,  teda doprava na tratiach, ktoré nebudú zdieľané s automobilovou dopravou.

Žiaľ, na Ministerstve dopravy už tak pätnásť rokov leží projekt zahustenia železničných zastávok na území Bratislavy.

 

4. Ste za rozširovanie električkových tratí na území Hlavného mesta SR? (v kooperácii s mestom)

Jednoznačne. V koncepciách  Smart City v európskych metropolách  majú električky v rámci udržateľnej mestkej mobility svoje kľúčové miesto.  Kto žil v Dubline, vie ako rýchloelektrička  prebehne za pár minút celou mestskou  aglomeráciou.

 

5. Ak áno, akým spôsobom?

Je mi ľúto, že vízia električkovej dopravy sa u pána Freša a Nesrovnala scvrkáva na  lanovkovú eufóriu developerov (prepojenia Mlynských Nív s Lidom).  Považujem za  časovo nereálnu druhú etapu dokončenia električkovej trate v Petržalke do r.2020.  Žiaľ, ani mesto Bratislava, ani súčastné vedenie  BSK nemajú jasnú reálnu koncepciu   električkovej dopravy v našom meste a kraji.

Ak by existovala  koľajová sieť zopár staníc kopírujúca oba strany Karpát s „ nohou“ v Petržalke – v tvare veľké „Y“, tka potom by sa za pár minút spojilo celé mesto. Šlo by o pár staníc. Napríklad,  dve-tri  stanice v  Petržalke, na cez Dunaj, stanica ako Nivy,  Centrum, Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Rača, Vajnory, ďalej stanica  Karlova Ves, Dúbravka a Devínska- Stupava.  Tak by bolo odstránených väčšina   problémov bratislavskej dopravy.  V tom vidím svoju prioritu svojich snáh. Je to tímový beh viacerých ministerstiev a samosprávy.

 

6. Z pozíce BSK udelujete licencie pre regionálnych dopravcov v kraji. dnešným trendom je aj vo verejnej doprave prechod od naftových agregátov k elektrickým alebo vodíkovým, ci iným alternatívnym druhom.

Minulý rok v lete bol v Bratislave  „7. Európsky summit regiónov a miest “. Po prvý raz  sa takýto  summit so silným zastúpením regiónov a miest Západnej Európy predstavil  v Strednej a vo Východnej Európe. Sumit  pod gesciou predsedu Európskeho výboru regiónov pána M.Markkulu z Fínska jasne prezentoval,  ako bude  vyzerať koncepcia inteligetného mesta a trvalo udržateľného regiónu.

Osobne som  rád,  že  členovia z môjho volebného  tímu mali možnosť nadviazať priame kontakty na  Sumite euroregiónov z oblastí Smart City,  ako je informačný systém parkovacích zón- smart parking, logistike, autonómne vozidlá vo verejnej doprave, energetická efektívnosť budov, zelená budovy, inteligentné verejné osvetlenie vízia smart ciest (smart roads)a podobne.

Žiaľ pán Frešo tu neprezentoval silnú víziu BSK ako premeniť inováciu z informačných technológií a digitalizácie do potenciálu bratislavského  regiónu. Vyhodnotil len plány kohéznej politiky a čerpania štrukturálnych fondov. Stánok BSK bol skorej stánkom turistických bedekerov po Bratislave a okolí než silný a realizovateľné vízie.

 

7. Máte nejakú predstavu kedy by mohli po cestách BSK jazdiť a poskytovať služby prepravcovia, ktorí budú využívať nové moderné technológie ako napríklad autobusy na elektrický pohon?

Súčasné vedenie BSK nemá startupy z oblasti čistejšej a ekologickejšej dopravy (elektrických vozidiel s palivovými článkami). S tým súvisí aj súčasná absencia politiky  licencovania BSK pre nových alternatívnych prepravcov s elektrickými alebo vodíkovými článkami technológiou

Ja a môj tím chápeme nutnosť takýchto startpov v kraji, a potrebu budovania  infraštruktúry dobíjania elektrických vozidiel na batérie.  Práve takéto  startupy či firmy pomôžu zlepšiť kvalitu ovzdušia. Musíme výraznejšie preferovať energiticky pasívne budovy,  eko-busy aj pri vstupoch  do plánovaných platených zón Bratislavy, selektovať labelingom ekologicky nezávadnú e-mobilitu.

 

8. Pripúšťate, že by druh pohonu mohol byť rozhodujúci faktor pri zazmluvňovaní takýchto dopravcov v budúcnosti?

Sumit ako  bol „ 7. Európsky summit regiónov a miest “.  mi dal odpoveď na preferenciu licencovania  nových alternatívnych dopravcov v našom kraji: Tá môže efektívne nákladovo riešiť okrem osobných e-vozidiel aj e-dodávky, e-busy či kamióny z oblasti čistej a ekologickej dopravy v kraji.

 

9. BSK má v správe stredné školy, regionálne cesty, sociálne a zdravotnícke zariadenia.

Táta otázka má pre mňa veľa podtém a časovaných mín. Osobne očakávam, že BSK  pri  správe stredných škôl, regionálnych ciest, sociálne a zdravotnícke zariadenia prinenie na svetlo veľa  insider informácií, ktoré ma môžu  zoskočiť až šokovať, pre ich netransprarentnosť a cynickú chamtivosť.

V rámci Bratislavy pre polmilióna obyvateľov je  mizivý počet samosprávnym krajom prevádzkovaných zariadení.  Celkovo mala župa vo všetkých svojich svojich  zariadeniach pre seniorov ku koncu roka  iba mierne nad  200  miest.  Bratislavský kraj  a jeho sociálne služby sú práve jednou z mála župných kompetencií a verejných služieb s ktorými môže suverénne narábať. Napríklad, starnutie obyvateľstva  v BSK ide ruka v ruke s akútnym nedostatkom sociálnych služieb a zariadení  pre seniorov. Premiestniť odkázaného človeka desiatky kilometrov od jeho bydliska, je komplikované pre neho a často  i pre jeho blízkych, kvôli odlúčeniu i návštevám.  Tým skôr  by preto malo platiť, že ak niektorú z kompetencií vykonávajú, mali  by  ju realizovať  v dostatočnom rozsahu a kvalite.

Pokiaľ  viem, žiadny konkrétny nový projekt zariadenie pre seniorov zásadnejšieho  zvýšenia kapacity  v BSK predložený nebol ani sa v posledných rokoch  nerealizoval.  Pri nedostatku kapacít dostupných verejných zariadení sociálnych služieb však na druhej strane existuje v oblasti stredného školstva prebytok kapacít a budovy patriace župe, ktoré sa tento účel používali, vo viacerých prípadoch zívajú prázdnotou.

Pritom logicky  by malo platiť, že ak má bratislavská  župa budovy, ktoré nevie využiť na pôvodný účel, mala by si ich snažiť použiť na výkon inej svojej kompetencie. A tak sa  menšie budovy, ktoré kedysi slúžili ako školy mohli a môžu zmeniť na zariadenia sociálnych služieb.  Kľudne by to mohli byť aj útulnejšie  zariadenia komunitného charakteru. Zatiaľ  tak nik na župe nekonal.

Pri ďalšom zvyšovaní počtu miest pre deti,  je vytváranie nových miest v existujúcich prevádzkovaných budovách materských a základných škôl a ich areáloch  výrazne lacnejšie ako budovanie úplne nových materských škôl alebo  rekonštrukcia zdevastovanej  stavby  a naviac nové miesta vieme tak  rozmiestniť rovnomernejšie po celom kraji.

Nepovažujem  za reálne, aby sme každú chátrajúcu budovu  v župe zachraňovali alebo búrali  z rozpočtu.   Prial by som si, aby župa budovy,  ktoré dostala do vienka pri svojom vzniku nielen udržiavala  v takom  stave, aby. používala ich na výkon svojich kompetencií  v prospech obyvateľov kraja.

Budem pozorne sledovať efektivitu vynakladaných zdrojov, konktrétne, ako spoločnosť Regionálne cesty , a.s. spravuje a uržduje  cesty II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 500 km. Budem sledovať činnosť spoločnosti Regionálne cesty , a.s. Ich  čerpanie  dotácií a  ako zabezpečujú  plnenie štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladenej s koncepciou BSK o plnení úpravy, údržby a obnovy ciest, komunálnych službieb.

10. Budete hľadať ako župan riešenia, ktoré budú vždy v prospech živostného prostredia? (ako napríklad, zelené strechy, zateplovanie, znižovanie  emisií, využívanie BEV, EV, FCV automobilov vo firmách v pôsobnosti BSK)

Spektrum úloh ktoré obsahuje koncepcia „Smart City“ je témou viacerých reálnych riešení a výziev od globálych IT firiem ako IBM, Oracle, SAP. Smart City koncept je pomerne silno rozpracovaný Európskou komisiou, úspešne realizovaných projektov  Smart City regiónov  (Holandsko a Španielsko). Ak vyhrám voľby župana BSK , potom budú úlohy a riešenia  výziev Smart City bude pre mňa a môj tím našim každodenným bojovým poľom.

Sociálna starostlivosť pre staršiu generáciu bude garantovaná

Sociálna starostlivosť pre staršiu generáciu bude garantovaná

Bratislava, 14. august 2017 – Regulácia zdravotnej starostlivosti v kraji bude môj prvý krok v prípade zvolenia za župana, tvrdí podnikateľ a Bratislavčan, PhDr. Martin Jakubec, PhD. nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo voľbách do VÚC ktoré sa konajú 4. novembra 2017.

Téma pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) župy, je nepoznanou témou pre ľudí, a preto aj zorientovanie sa v právomociach župy, nie je celkom jednoduché. Robím tak preto, aby som v tejto zložitej veľmi sofistikovanej téme pomohol zorientovať sa aj bežným ľuďom, ktorí nemusia byť presne fokusovaní na funkciu župy, financií, regionálnom zdravotníctve či sociálnej starostlivosti a vedie ma k tomu úprimný dôvod, aby sme išli naozaj po vecných argumentoch.

Budem sa v mojom stanovisku venovať, predovšetkým pohľadu ich vynakladania na zvyšovanie kvality a efektívnosti zabezpečovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo väzbe na pacienta ktorý musí byť na prvom mieste ako je zakotvené v PVV na roky 2016-2020. Meradlom dosiahnutia tejto efektívnosti musí byť Ústava čl. 40 v ktorom je zakotvené že občan má ústavné právo na ochranu zdravia…. Toto právo je garantované štátom ako verejným poskytovateľom zdrav starostlivosti.

Ak do zdravia zdravých ľudí investuje každý rezort časť svojich zdrojov (nie iba finančných) umožní to nie len zlepšiť zdravie, ale bude to mať pozitívny vplyv na dlhodobý sociálny a hospodársky vývoj krajiny. Investície do zdravotníctva a do zdravotnej starostlivosti orientovanej na výsledky zlepšia zdravie chorých a identifikujú zdroje ktoré sa môžu uvoľniť na riešenie rastúceho dopytu v rezorte zdravotníctva.

Treba zdôrazniť, že pozitívny vývoj v podobe nového zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je skôr následkom povinnosti plnenia predvstupových kritérií do EÚ než pocitu vnútornej potreby. Dôkazom toho je, že v reálnej praxi stále nebádať primeraný kvalitatívny posun. V uplynulom období bola časť kompetencií týkajúcich sa starostlivosti o zdravie prenesená do kompetencie samosprávy. Dôsledkom tejto nedokonanej decentralizácie je oslabenie integrity manažmentu zdravotnej starostlivosti a determinantov zdravia, čo má negatívny vplyv na spoločnosť z pohľadu starostlivosti o zdravie.

Stále však existujú oblasti, ktorých aktuálny stav, vývoj a interné procesy zjavne zaostávajú a vzniká zväčšujúci sa rozdiel medzi potrebou a realitou. Jednou z takých oblastí je aj regionálna zdravotná starostlivosť o zdravie, v kontexte vývoja a stavu determinantov zdravia. Nedokonanej z pohľadu fiškálnej decentralizácie, a nie celkom jasného účelu prenosu niektorých kompetencií. V uplynulom období výkonu funkcie župana Pavlom Frešom nebola vykonaná skoro žiadna pozitívna zmena smerom k občanom z regiónu Bratislavského kraja.

Čo chýba ľudom v kraji a obciach? Odpoveď je špecialisti, ambulancie, pediatri atď. Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia v správe a pôsobnosti samosprávneho kraja (BSK) lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starých občanov, a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, DSS, hospicov, a podobných typov zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi absolútne poddimenzované. Lekári a aj zdravotnícky personál ošetrovateľov nie sú dostatočne motivovaní k svojej práci. Svoju prácu ale robia s citom a láskou k ľudom. Zaslúžia si lepšie odmeny za ich výkon. V prípade zvolenia do funkcie župana ich posilním tak, že budem mimoriadne odmeňovať lekárov aj personál špeciálnymi odmenami županom.

Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali. Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce. Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia. Budem sa snažiť zapojiť verejnosť do manažmentu na národnej a regionálnej (krajskej) úrovni. Vytvorím regionálny ekonomický model pre posilnenie regionálneho zdravotníctva a lekárov špecialistov, ktorí budú pôsobiť na území BSK. Na mysli mám aj dosluhujúcich lekárov špecialistov ale aj prijatie nových, mladých a nádejných lekárov. Regulatív budem zameriavať aj na dostupnosť ponuky cenovo prístupných ale kvalitných špeciálnych tovarov vrátane liekov a služieb pre starších ľudí ako aj náklady spojené s umiestňovaním starších občanov do zariadení ktoré si veľa krát nevedia dovoliť zaplatiť, pretože náklady na mesiac veľa krát presahujú trojnásobok starobného dôchodku. Ako župan budem spolu financovať dotáciami znevýhodnených starších občanov dorovnaním nákladov na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti. Záleží mi na kvalite života staršej generácie. Jedná sa o komplexný problém, ktorý nie je len ekonomickým ale aj morálnym voči ľuďom ktorí celý život pracovali a na sklonku života si nevedia dopriať ani základnú sociálnu službu v núdzi.  V prípade zvolenia do funkcie župana bude sociálna starostlivosť podporená županom kraja garantovaná!

Za hlavné taktické úlohy v tomto smere považujem hlavne posilniť regionálne zdravotníctvo. Motivovať mladých ľudí k výkonu zdravotnej starostlivosti , udržať si lekárov doma v kraji , aby neodchádzali mimo krajiny. Lepšie odmeňovať lekárov a zdravotné sestry mimoriadnou odmenou od župy za zásluhy. Navyše je potrebné postaviť filozofiu ústavných zariadení na trojúrovňovom modeli, pričom na prvej úrovni bude treba vytvoriť dobudovaním vybraných fakultných nemocníc tri univerzitné nemocnice ako koncové zariadenia na najvyššej úrovni kvality, nadregionálne klastre poskytovania zdravotnej starostlivosti, centrá medicínskeho vzdelávania a výskumu, informačnej základne zdravotníctva, na druhej úrovni zriadiť fakultné nemocnice a špecializované národné centrá na území BSK, a napokon, na tretej úrovni zriadiť ostatné (rehabilitačné ozdravovne) zdravotnícke zariadenia (štátne, v pôsobnosti VÚC, súkromné).

Kvalita zdravotnej starostlivosti má viacero rozmerov z rôznych pohľadov – pacienta, poskytovateľa, platiteľa a štátu. Do kritérií kvality možno zahrnúť najvyššiu možnú odbornú starostlivosť, efektívne využívanie zdrojov, minimálne riziko pre pacienta, spokojnosť pacienta, ako aj včasnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku sa podľa zákona museli zaviesť , najmä v nemocniciach, rôzne systémy manažérskej kvality. Problémom kvality samotnej starostlivosti však zostáva skutočnosť, že nie sú vypracované odborné kritéria na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Kvalita starostlivosti súvisí v prvom rade s vypracovaním správnych diagnostických a liečebných postupov a s vypracovaním katalógu výkonov. Kvalita musí byť predovšetkým merateľná.

Regulácia udeľovania licencií – optimalizácia prerozdeľovania ľudských zdrojov – v súčasnosti je príliš veľa lekárov – špecialistov v ambulantnej sfére a nedostatok v ústavnej starostlivosti. Takisto je potrebné podporiť, aby absolventi lekárskych fakúlt mali záujem o špecializáciu praktického lekára, na tento účel je nutné zaviesť motivačné mechanizmy.

Vzdelávanie je potrebné najmä v ošetrovateľstve , pretože už v krátkodobom horizonte vznikajú vážne problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nie kvôli finančným problémom, ale pre absenciu kvalifikovaného personálu.

Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starších a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, hospicov, a podobných zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu.

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi nízke. Klesá atraktivita lekárskeho povolania, rastie priemerný vek lekárov. Rastú možnosti pracovnej mobility v rámci EÚ. Ešte vypuklejšie problémy sú u zdravotných sestier, kde výrazne rastie dopyt po ich službách na rozhraní zdravotníctva a sociálnej sféry u starých ľudí. Nedostatok sestier na niektorých oddeleniach je akútny. Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali. Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce. Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia. Chápanie sektora zdravotníctva ako nákladového, ktorý spotrebúva verejné zdroje, nezlepšuje jeho pozíciu. V skutočnosti je to ekonomicky produktívny sektor. Možno totiž merať nielen zdravotné, ale aj ekonomické prínosy jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Novým javom je jednotný európsky priestor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ideou EÚ je, aby „euroobčania“ mohli čerpať zdravotnú starostlivosť v ľubovoľnej krajine v rámci EÚ. V dôsledku nerovnakých cenových hladín zdravotníctva v SR a v západoeurópskych krajinách môže čerpanie zdravotnej starostlivosti našimi občanmi v zahraničí , ako aj využívanie nášho dotovaného sektora občanmi iných krajín, narušiť finančnú stabilitu sektora. Obzvlášť aktuálny je rozpad medzigeneračnej solidarity. Sociálny štát je v podstate založený na medzigeneračnej solidarite, kde pracujúci prispievajú na svojích rodičov a financujú výchovu svojích detí. Terajšia hodnota koeficientu plodnosti na úrovni 1,25 (pri potrebnej hodnote koeficientu plodnosti 2,1) znamená, že veľká časť terajšej generácie odmietla investovať do následujucej generácie, ale pritom očakáva, že v dôchodkovom veku bude financovaná pracujúcimi (aj v oblasti zdravotnej starostlivosti) Budúca generácia pracujúcich (generácia detí) bude nespokojná so zvýšenou záťažou zdravotníctva a bude vytvárať tlak na zníženú mieru solidarity.

Strategické  ciele:
Optimalizovať podiel štátnych a privátnych zdrojov v jednotlivých častiach systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Na základe verejnej diskusie a celospoločenského konsenzu explicitne definovať rozsah zdravotnej starostlivosti hradený z verejných zdrojov. Prostredníctvom vytvorenia Národného zdravotného informačného systému a Národného zdravotného portálu v rámci e-Health poskytnúť pre riadenie, reguláciu a kontrolu aktérov v rezorte a celého rezortu správne informácie v správnom čase a na správnom mieste.

Uchádzam sa o Vašu priazeň milí spoluobčania nášho kraja , ale aj celého regiónu a krajiny. Som rodený Bratislavčan, človek mladý, nezaťažený, fokusovaný na problémy bežných ľudí, zapálený pre dosiahnutie výsledku pre blaho všetkých občanov aj za cenu verejného bitia sa za pravdu. Budem rád, ak podporíte mňa ako nezávislého kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Moja cesta od piesní k politike

Moja cesta od piesní k politike

Uvedomujem si, že niektorí si môžu povedať, čo môže spevák urobiť v politike. Mám na to ale okamžitú odpoveď: dokonalo poznám ľudí. Viem, čo moji voliči v Bratislavskom kraji chcú. Viem, čo im chýba a čo by sa tu malo zmeniť.

Som muž činu! Prichádzam totiž s Vami do úzkeho kontaktu a to navyše v uvoľnenej atmosfére, pri ktorej sa toho naozaj veľa dozviem.Väčšina kandidátov prichádza buď už priamo z politiky, alebo z miest, kde nemali šancu zistiť, čo vlastne my, obyvatelia BSK, chceme. Som tu ale preto, aby sa to zmenilo!

Milujem vás, pretože ma milujete aj vy

Na dennej báze sa s Vami stretávam v denných centrách, na ulici, v obchode, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, proste všade. Dostávam pochvalné listy, správy, E-maily, pohľadnice a dokonca aj korešponďáky. V každom z týchto tradičných nosičov čítam o tom, ako sú moji priaznivci radi, že konečne prišiel niekto, kto ich má rád. Kto tu býva a pohybuje sa a vníma problémy, ktoré Bratislavská župa reálne má. Imponuje Vám, že som mladý a nezávislý od politických centrál, bez politickej poškvrny. Mojimi piesňami Vám síce môžem zlepšiť náladu a zabaviť sa, ale stav župy sám nezmením. Na to sú potrebné konkrétne opatrenia, zmena vedenia, voľa občanov nášho kraja na vyjadrenie mojej podpory a činy neovplyvnené honbou za peniazmi.

Prevrat vo vedení župy prinesiem ja, Martin Jakubec

Je nevyhnutná zmena na vedení župy – teda predsedu kraja aj zastupiteľstva poslancov. Súčasný predseda zlyhal a je nadbytočný! Frešo je len poskok jeho mecenášov a svojich záujmov. Otvorene tvrdím, že jeho riadenie je nezodpovedné voči občanom. Toto bude môj obrovský záväzok voči vám, mojim voličom, ktorých milujem. Precítene sa každý deň pýtam sám seba, či robím dobre, keď do toho idem. Hneď potom si však spomeniem na vás: na vaše smutné oči a pohľady, nemožnosť užiť si život tak ako si ho užívajú v západných krajinách. Keď už je Bratislava vraj taká bohatá, prečo to tu tak nevyzerá? Jediné, čo vnímam ako bohaté, sú vrecká ľudí, ktorí to tu vedú. A nechcem sa tomu len nečinne prizerať.

BSK nie je iba Bratislava! Naopak, odo mňa čaká zmenu práve kraj a ľudia žijúci v mestách ako priľahlý Senec, Pezinok, Svätý Jur, Modra, Malacky, a okolité obce. Práve na nich všetci zabudli.

Stretávam sa vrámci osvety a kultúry s každým občanom nášho kraja a dobre viem, čo v obciach a mestách rezonuje ako problémy bežného života samospráv. Ako budúci župan, by som chcel pomôcť obciam, starostom a občanom na zlepšenie činnosti samospráv napríklad pri predkladaní projektov na župu.

Voliči ma pravidelne stretávajú

S Vami, mojimi voličmi, sa stretávam pravidelne a rád. Na ulici, v obchode, v zariadeniach pre seniorov, na koncerte, v mojej klinike, proste všade. S potešením Vám zaspievam a zdvihnem náladu, pretože to je to, čo milujem. Hanbil by som sa ako pes, keby som vám mal v budúcnosti spievať s nečistým svedomím. Budem vám akom priateľ, ktorému sa môžete zdôveriť s tým, čo vám prekáža. Priatelia sú tu predsa od toho, aby si pomáhali, či nie?

Aktuálne vedenie BSK ide proti nám

Poznáte dobre ľudí, ktorí sa skrývajú za slovným spojením „Bratislavská župa“? Tipujem, že väčšina z vás iba pozná ich tváre, ale neviete, kto to v skutočnosti je. Málo ľudí pozná činnosť župy, teda sa aj málo zaujíma o krajskú župu. A tým pádom ak nie je záujem verejnosti o BSK, môže si vedenie šafáriť a rozkrádať verejné zdroje, ktoré by sa dali efektívne využiť na všeobecne prospešné projekty, ktoré by ste reálne využívali v dennom živote. Dokonca ľudia ani nevedia kto je župan aktuálny, a keď náhodou vedia, povedia iba toľko že to je jeden obrovský nesympatický chlap pripomínajúci postavu z Adams family. Je to smutné, že sa vedenie zapísalo do pamäte, iba do roviny zosmiešnenia alebo vôbec.

Na rozdiel od nich mňa a môj život veľmi dobre poznáte a viete, kto som. nemusím sa Vám predstavovať. Že som milovník pravdy, priamosti, dobra a dobrej nálady. Že túto uvoľnenosť a transparentnosť prinesiem aj do úradu BSK a že budete vidieť aj ten najmenší krok, ktorý spravím.

Nesklamem Vás – mládež, študenti, mamičky, dôchodcovia, pracujúci a podnikatelia!. Ste moji a záleží mi iba na tom, aby som od piesní prešiel až k férovej politike. Politike dobra a správne minutých peňazí. Kde viete, kam peniaze idú a máte istotu, že zastupujem vás, ľudí. Budem nekorektný k politikom a korektný k občanom! Zasadím sa za silnú zmenu v kraji! Sám to ale nezvládnem. Silno spolieham na vašu podporu občania.

 

PhDr. Martin Jakubec, PhD. v skratke:

podnikateľ, vysokoškolský pedagóg, aktivista, nezávislý politický kandidát, kultúrny a osvetový pracovník.

Vek: 33 rokov

Vzdelanie: Univerzita Sv. Cyrila a Metóda Trnava, odbor média,

Paneurópska vysoká škola práva, odbor politický marketing a mediálna komunikácia.

Bydlisko: Bratislava – Nové Mesto.

Stav: slobodný

Odbory: Úrad pre národný rozvoj SR – generálny manažér.

Východoeurópska agentúra pre rozvoj – riaditeľ pre kultúru a regionálny rozvoj

OZ Slovensko naše – predseda

Národná koalícia – zoskupenie národných subjektov – podpredseda pre média a stratégiu.

Klinika sociálnej starostlivosti – CEO

Záľuby: Kultúra, spev, cestovanie, kvety, divadlo. tradície.

Ako vnímam župu a čo urobím ako prvé?

Ako vnímam župu a čo urobím ako prvé?

Som presvedčený, že moje kritické stanovisko k návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017, ktoré som zverejnil v médiách zastavilo bezbrehé míňanie peňazí nastavené v pôvodnom  návrhu.

V konečnom rozpočte na rok 2017 bola znížená úroveň výdavkov o 20 miliónov euro a odstúpilo sa od nehorázneho zadlženia kraja. Predstavím Vám teraz svoj pohľad na župu a návrhové riešenia po mojom prípadnom zvolení do funkcie župana BSK.

Pôsobnosť samosprávnych krajov nie je zanedbateľná. Kraje majú kompetencie v oblasti regionálnych pozemných komunikácií, železníc, cestnej dopravy, zdravotníctva, sociálnej pomoci, školstva, telesnej kultúry, činnosti divadiel, múzeí a galérií, cestovného ruchu, územného plánovania a ďalších.  Mnohí obyvatelia si v každodenných starostiach možno ani neuvedomujú, kde všade sa ich rozhodnutia vyšších samosprávnych celkov dotýkajú. Ale určite je mnoho občanov, ktorí majú s činnosťou samosprávneho kraja skúsenosti, či už pozitívne alebo negatívne, ktorí vedia kde sú problémové miesta.

1. Bratislavský vyšší územný celok je ako loď, ktorá síce pláva, ale nemá presne vytýčený kurz. Na stránkach VÚC je publikované dlhodobejšie programové zameranie existuje len pre oblasť Cestovného ruchu,  s víziou do roka 2020 a Regionálneho stredného školstva do roka 2018. Ďalšie dôležité sektory spadajúce do kompetencie VÚC majú publikované buď neaktuálne programové vízie alebo ich nemajú publikované vôbec, čo zamedzuje verejnej kontrole činnosti VÚC.

VÚC publikuje neaktuálne programové zameranie pre oblasť  Sociálnych služieb (2010-2014), kde aj došlo k niektorým pozitívnym posunom najmä s starostlivosti o odkázaných občanov, pre oblasť  Zdravotníctva a humánnej farmácie, pre oblasť  Kultúry a pre oblasť Mládeže a športu.  Úplne absentujú dlhodobejšie programové zámery pre kľúčovú oblasť Dopravy, oblasť Podpory malého a stredného podnikania, oblasť Zahraničných vzťahov a Európskych záležitostí. To nesvedčí o dlhodobej koncepčnej práci VÚC a o značnej miere improvizácie tohto orgánu. Zdá sa, akoby vedenie župy zavesilo po voľbách v roku 2013 koncepčné uvažovanie na klinec.

2. Úrad samosprávneho bratislavského kraja pracuje so zdrojmi na úrovni 140 milión eur, mesto Bratislava s čiastkou 280 milión eur, s desiatkami miliónov eur disponujú ďalšie obce a mestá bratislavského kraja. Značná časť týchto prostriedkov  je účelovo viazaná na krytie zákonných záväzkov a kompetencií VÚC, obcí a miest. O to viac je preto dôležité, aby VÚC v jednotlivých oblastiach pracoval koncepčne, s dlhodobou prepracovanou víziou. Táto predstava VÚC musí byť úzko previazaná so zámermi miest a obcí bratislavského kraja, v tom samozrejme predovšetkým s hlavným mestom Bratislavou. V realizácii tejto spolupráce existujú značné rezervy, čo bolo možné sledovať najmä pri zavádzaní bratislavskej integrovanej dopravy (ktorá je určite sama o sebe chvályhodným, aj keď oneskoreným a neúplným projektom), pri riešení niektorých zámerov v rámci územného plánu či rekonštrukcii cestnej siete. Absenciu efektívneho vyjednávania je cítiť aj vo vzťahoch s vrcholovými orgánmi štátnej správy, najmä pokiaľ sa jedná o rozvoj dopravnej, železničnej infraštruktúry a zdravotníckych zariadení. Príkladom je aj zlyhávajúci projekt bratislavskej Filiálky ako nosnej časti bratislavskej integrovanej dopravy alebo nejasná pozícia VÚC pri rozhodovaní o diaľničnom obchvate Bratislavy.

3. Situácia v doprave bude gordickým uzlom v živote Bratislavy a Bratislavského kraja v ďalšom funkčnom období.  O to viac prekvapuje, že bratislavský VÚC doposiaľ nepublikoval žiadnu ucelenú predstavu, ako sa chce s dôsledkami tejto výstavby, spojenej s masívnymi výlukami a odstávkami dopravy vysporiadať.  Určite bude nutné otvoriť koncepciu stredného školstva s prihliadnutím na potrebu výraznejšie implementovať duálne vzdelávanie, či cieľavedomé riešenie zdravotníckych zariadení v kraji.

4. V priebehu nasledovného obdobia predstavím odborné tímy, ktoré sa zamerajú na definovanie koncepčných východísk v jednotlivých oblastiach života bratislavského VÚC, a to s prihliadnutím aj nauvažované  zámery vlády a predstavy obcí a miest ležiacich na území VÚC. Tieto budeme prezentovať ako súčasť kampane pre voľby do VÚC. Kto budú moji protikandidáti v danej etape neriešim – budem na krajské voľby dobre pripravený a chcem občanov a voličov presvedčiť svojim programom.

Ako prvé po prípadnom zvolení za župana urobím:

1.Okamžite riešiť rozpočet bratislavského kraja na rok 2018, ktorý bude v novembri  v koncovej fáze. Už pri schvaľovaní rozpočtu VÚC na rok 2017 som cez médiá poukázal na skrytý zámer súčasného vedenia kraja navýšiť výdavky kraja o 20 miliónov eur s použitím domáceho a zahraničného úveru, pričom tieto zdroje mali byť nesystémovo použité na opravy a rekonštrukcie. Došlo by k výraznému zvýšeniu zadlženia kraja. Pod verejným tlakom VÚC od tohto kroku v konečnom rozpočte na rok 2017 ustúpilo, avšak bude treba prísne dohliadnuť návrh rozpočtu na rok 2018.

2. Je potrebné urgentne rozpracovať koncepcie sociálneho rozvoja kraja, starostlivosti o seniorov, rozvoj predškolských zariadení  a voľnočasových  zariadení pre deti a mládež, kde dlhodobejšia vízia VÚC po roku 2013 úplne absentuje. Tieto koncepcie je potrebné previazať so strednodobým rozpočtovým plánom na roky 2018-2020.

3. Situácia v doprave bude gordickým uzlom v živote Bratislavy a Bratislavského kraja v ďalšom funkčnom období.  Bratislavský VÚC doposiaľ nepublikoval žiadnu ucelenú predstavu, ako sa chce s dôsledkami tejto výstavby, spojenej s masívnymi výlukami a odstávkami dopravy vysporiadať. Vypracovanie, odkomunikovanie a realizácia konkrétneho riešenia bude absolútne urgentnou úlohou.

Pohotovosť prichádza s Jakubcom!

Pohotovosť prichádza s Jakubcom!

Regulácia zdravotnej starostlivosti v kraji bude môj prvý krok v prípade zvolenia za župana, tvrdí podnikateľ a Bratislavčan, PhDr. Martin Jakubec, PhD. nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Téma pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) župy, je nepoznanou témou pre ľudí, a preto aj zorientovanie sa v právomociach župy, nie je celkom jednoduché. Robím tak preto, aby som v tejto zložitej veľmi sofistikovanej téme pomohol zorientovať sa aj bežným ľuďom, ktorí nemusia byť presne fokusovaní na funkciu župy, financií, regionálnom zdravotníctve či sociálnej starostlivosti a vedie ma k tomu úprimný dôvod, aby sme išli naozaj po vecných argumentoch.

Budem sa v mojom stanovisku venovať, predovšetkým pohľadu ich vynakladania na zvyšovanie kvality a efektívnosti zabezpečovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo väzbe na pacienta ktorý musí byť na prvom mieste ako je zakotvené v PVV na roky 2016-2020. Meradlom dosiahnutia tejto efektívnosti musí byť Ústava čl. 40 v ktorom je zakotvené že občan má ústavné právo na ochranu zdravia…. Toto právo je garantované štátom ako verejným poskytovateľom zdrav starostlivosti.

Ak do zdravia zdravých ľudí investuje každý rezort časť svojich zdrojov (nie iba finančných) umožní to nie len zlepšiť zdravie, ale bude to mať pozitívny vplyv na dlhodobý sociálny a hospodársky vývoj krajiny. Investície do zdravotníctva a do zdravotnej starostlivosti orientovanej na výsledky zlepšia zdravie chorých a identifikujú zdroje ktoré sa môžu uvoľniť na riešenie rastúceho dopytu v rezorte zdravotníctva.

Treba zdôrazniť, že pozitívny vývoj v podobe nového zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je skôr následkom povinnosti plnenia predvstupových kritérií do EÚ než pocitu vnútornej potreby. Dôkazom toho je, že v reálnej praxi stále nebádať primeraný kvalitatívny posun. V uplynulom období bola časť kompetencií týkajúcich sa starostlivosti o zdravie prenesená do kompetencie samosprávy. Dôsledkom tejto nedokonanej decentralizácie je oslabenie integrity manažmentu zdravotnej starostlivosti a determinantov zdravia, čo má negatívny vplyv na spoločnosť z pohľadu starostlivosti o zdravie.

Stále však existujú oblasti, ktorých aktuálny stav, vývoj a interné procesy zjavne zaostávajú a vzniká zväčšujúci sa rozdiel medzi potrebou a realitou. Jednou z takých oblastí je aj regionálna zdravotná starostlivosť o zdravie, v kontexte vývoja a stavu determinantov zdravia. Nedokonanej z pohľadu fiškálnej decentralizácie, a nie celkom jasného účelu prenosu niektorých kompetencií. V uplynulom období výkonu funkcie župana Pavlom Frešom nebola vykonaná skoro žiadna pozitívna zmena smerom k občanom z regiónu Bratislavského kraja.

Čo chýba ľudom v kraji a obciach? Odpoveď je špecialisti, ambulancie, pediatri atď. Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia v správe a pôsobnosti samosprávneho kraja (BSK) lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starých občanov, a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, DSS, hospicov, a podobných typov zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu.

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi absolútne poddimenzované. Lekári a aj zdravotnícky personál ošetrovateľov nie sú dostatočne motivovaní k svojej práci. Svoju prácu ale robia s citom a láskou k ľudom. Zaslúžia si lepšie odmeny za ich výkon. V prípade zvolenia do funkcie župana ich posilním tak, že budem mimoriadne odmeňovať lekárov aj personál špeciálnymi odmenami županom.

Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali. Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce. Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia. Budem sa snažiť zapojiť verejnosť do manažmentu na národnej a regionálnej (krajskej) úrovni. Vytvorím regionálny ekonomický model pre posilnenie regionálneho zdravotníctva a lekárov špecialistov, ktorí budú pôsobiť na území BSK. Na mysli mám aj dosluhujúcich lekárov špecialistov ale aj prijatie nových, mladých a nádejných lekárov. Regulatív budem zameriavať aj na dostupnosť ponuky cenovo prístupných ale kvalitných špeciálnych tovarov vrátane liekov a služieb pre starších ľudí ako aj náklady spojené s umiestňovaním starších občanov do zariadení ktoré si veľa krát nevedia dovoliť zaplatiť, pretože náklady na mesiac veľa krát presahujú trojnásobok starobného dôchodku.

Martin Jakubec rieši urgentné problémy v zdravotníctve na území Bratislavského kraja ako aj návrhových riešení pre Slovensko, (Jakubec )

Ako župan budem spolu financovať dotáciami znevýhodnených starších občanov dorovnaním nákladov na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti. Záleží mi na kvalite života staršej generácie. Jedná sa o komplexný problém, ktorý nie je len ekonomickým ale aj morálnym voči ľuďom ktorí celý život pracovali a na sklonku života si nevedia dopriať ani základnú sociálnu službu v núdzi.  V prípade zvolenia do funkcie župana bude sociálna starostlivosť podporená županom kraja garantovaná!

Uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru, milí spoluobčania. Budem vďační za každý jeden hlas podpory, ktorý mi budete adresovať 4. novembra vo VÚC voľbách.

 

Deštrukčná korupcia a klientelizmus vládne

Deštrukčná korupcia a klientelizmus vládne

Dnes sa pozriem na stav spoločnosti, úlohu vlády, navrhovaný nový model na zamedzovanie korupcie vo všetkých sférach. Pojem korupcia pochádza z latinského „currumpere“ a znamená v preklade „skaziť“. Čo sa dá ešte skaziť viac?

Predstavujem Vám širšiu analýzu stavu spoločnosti mojim pohľadom. Keďže pôsobím ako odborný poradca pre politický marketing a komunikáciu v medzinárodnej organizácii ICOCRIM v boji proti korupcii a klientelizmu, zaujal som aj na viacerých zahraničných vedeckých konferenciách k téme svoje stanovisko.

Dôchodcovia: múdrosť nášho kraja

Dôchodcovia: múdrosť nášho kraja

Dôchodcovia tvoria múdrosť nášho kraja, to je nemenný fakt. Napriek tomu sa k ním ľudia vo vedení bratislavskej župy správajú, akoby nikdy nič pre svoj kraj nespravili. A to je chyba! BSK je tu pre všetkých, dôchodcov nevynímajúc.

Pozrime sa teda na to, ako by sa dal zlepšiť aj váš život v kraji, milí dôchodcovia. Som si istý, že keď vás vídavam a počúvam už 15 rokov na mojich vystúpeniach, viem dokonalo, čo potrebujete k dobrému životu. Ja vás počúvam, nie klamári, ktorí sú vo vedení teraz.