Dôchodcovia tvoria múdrosť nášho kraja, to je nemenný fakt. Napriek tomu sa k ním ľudia vo vedení bratislavskej župy správajú, akoby nikdy nič pre svoj kraj nespravili. A to je chyba! BSK je tu pre všetkých, dôchodcov nevynímajúc.

Pozrime sa teda na to, ako by sa dal zlepšiť aj váš život v kraji, milí dôchodcovia. Som si istý, že keď vás vídavam a počúvam už 15 rokov na mojich vystúpeniach, viem dokonalo, čo potrebujete k dobrému životu. Ja vás počúvam, nie klamári, ktorí sú vo vedení teraz.
Reálne problémy si žiadajú reálne riešenia. Seniori žijúci v bratislavskej župe tu za desiatky rokov odviedli množstvo práce, z ktorej vyplýva aj adekvátne množstvo peňazí pre BSK. Prečo by teda mali za niektoré záležitosti týkajúce sa ich bežného života platiť obrovské čiastky?
V prípade, ak už starší ľudia nevládzu alebo nemôžu bývať sami, malo by byť našou povinnosťou pre nich zariadiť ubytovanie na úrovni, za ktoré by platili iba minimálnu čiastku (rádovo v pár desiatkach eur). Keď môže Slovensko rozdávať byty štátnym úradníkom a poslancom, prečo by bratislavská župa nemohla podporiť bezpečné bývanie pre svojich dôchodcov?

Úplatky v zdravotníctve: preč s nimi!
Rezolútne odmietam akékoľvek poplatky u lekára spojené s ošetrením dôchodcov. Prečo by lekári, ktorí sú určení pre verejnosť, mali pýtať nekresťanské peniaze len za to, že senior príde na dohodnutú hodinu? Veď množstvo z nás má mamu a otca, ktorí sú starší. To tu naozaj každému chýba empatia a vôľa robiť dobro?

Ja osobne vnímam poplatky u lekárov akom úplatky. Dovoliť si ich nemôže každý a už vonkoncom nie, keď jeden z páru dôchodcov odíde a ten druhý ostane na všetko sám. Ďalším problémom je obrovská byrokracia. Na všetko je treba osobitné tlačivo, ku ktorým sa často dôchodca ani nevie dostať.

Zvýšenie právomoci BSK v rámci poplatkov za zdravotné úkony
Aktuálne bratislavská župa nie je zodpovedná za určovanie poplatkov u lekára. Mojim návrhom však je, aby bola! Osobne by som sa postaral o to, aby si lekári nemohli poplatky navyšovať a meniť podľa toho ako sa ráno zobudia. Súhlasím s tým, že lekár by mal byť riadne zaplatený. Zároveň však odmietam to, aby sa správal ako mamonársky podnikateľ. Najmä voči dôchodcom.

Voľný čas dôchodcov v BSK
Zariadim aj vytvorenie väčšieho množstva voľnočasových centier pre vás, milí dôchodcovia. Je mi jasné, že rodina často na vás nemá čas. Práve preto by tu mala byť župa, aby sa postarala o kvalitné vyplnenie vášho času. Chcem, aby ste sa mali kde stretávať a mali si kde vypiť kávičku s priateľmi a priateľkami. Aby ste sa mohli aj v jeseni svojho života vzdelávať a mali kvalitne vyplnené dni.


Martin Jakubec aktívne podporuje dôchodcov na Slovensku. Oni ho zato milujú, viac ako premiéra Fica.

Vo všeobecnosti je známe, že dôchodcovia ma berú za svojho. Je to preto, lebo bude tomu 15 rokov čo aktívne načúvam problémom dôchodcov nie len v našom kraji ale na celom Slovensku. Neprichádzam za nimi len v čase kedy strany potrebujú pred voľbami zneužiť seniorov, na získanie hlasov a tým že ich oblbnú červenou ružou. Veľmi dobre vedia stá tisíce dôchodcov na Slovensku že im pomáham a pracujem pre nich a s nimi vo dne v noci a to už dlhé roky. Pomáham seniorom, opusteným, osamelým seniorom, ktorí stratili nádej na dôstojnú starobu a dožitie. Pre mnohých sa stali občanmi druhej kategórie a nezaujímavými. No, pre mňa nie! Mám v úcte všetkých občanov Slovenska, no starkých prioritne. Preto, mojím zvolením za župana BSK pocítite zmeny, v bežnom praktickom živote, v oblasti sociálnej starostlivosti, získania dotácii pre vdovy a vdovcov, ako aj benefity seniora ktoré Vám ako župan poskytnem a budú garantované.

Tak čo, súhlasíte so mnou?

Martin Jakubec