Archive

Kategória: Všetky články

4 posts

Deštrukčná korupcia a klientelizmus vládne

Deštrukčná korupcia a klientelizmus vládne

Dnes sa pozriem na stav spoločnosti, úlohu vlády, navrhovaný nový model na zamedzovanie korupcie vo všetkých sférach. Pojem korupcia pochádza z latinského „currumpere“ a znamená v preklade „skaziť“. Čo sa dá ešte skaziť viac?

Predstavujem Vám širšiu analýzu stavu spoločnosti mojim pohľadom. Keďže pôsobím ako odborný poradca pre politický marketing a komunikáciu v medzinárodnej organizácii ICOCRIM v boji proti korupcii a klientelizmu, zaujal som aj na viacerých zahraničných vedeckých konferenciách k téme svoje stanovisko.

Dôchodcovia: múdrosť nášho kraja

Dôchodcovia: múdrosť nášho kraja

Dôchodcovia tvoria múdrosť nášho kraja, to je nemenný fakt. Napriek tomu sa k ním ľudia vo vedení bratislavskej župy správajú, akoby nikdy nič pre svoj kraj nespravili. A to je chyba! BSK je tu pre všetkých, dôchodcov nevynímajúc.

Pozrime sa teda na to, ako by sa dal zlepšiť aj váš život v kraji, milí dôchodcovia. Som si istý, že keď vás vídavam a počúvam už 15 rokov na mojich vystúpeniach, viem dokonalo, čo potrebujete k dobrému životu. Ja vás počúvam, nie klamári, ktorí sú vo vedení teraz.