Program

Program

Program

Martin Jakubec

Program pre občanov

Prečo chcem kandidovať, práve ja?

Ukázalo sa, že za posledných 20 rokov občania necítia zlepšenie spoločenských pomerov na Slovensku. Práve naopak. Začínajú rezignovať a to je veľmi varovný signál. Strácajú dôveru v štát, politikov, inštitúcie. Nemôžem sa ďalej prizerať na nečinnosť štandardných politikov a bezmocnosť ľudí v regiónoch a hladových dolinách. Chcem byť nápomocný a skutočne iný. Niekto koho ľudia príjmu ako novodobého politika doby. Človeka ne – politika, človeka z ľudí, z kultúrnej obce, nezaťaženého minulosťou. Do politiky prichádzam ako posol dobrých správ pre náš národ. Všetko v živote čo robím, robím svedomite a zodpovedne. Som zásadový človek s jasnými cieľmi a plánmi pre spoločnosť. Som ochotný vzdať sa súkromia a pracovať naplno pre blaho národa a slušných ľudí. Lenže dnes nie je dôležité hlásiť sa k slušnému Slovensku formou manifestácii a odznakov pripnutých na šatách, ale skutočne realizovať slušnú novodobú politiku založenú na princípoch tvorby prvých politických princípov a zásad slušnosti a korektnosti, ktoré predstavovali už Sv. Cyril a Metód. Na týchto základoch národnej obrody a obrody spoločnosti v dôveru v štát chcem postaviť svoju kampaň.

Od svojich 18 rokov podnikám a viem čo je to poctivo zarábať, platiť odvody a dávať šancu s prácou pre druhých. Je to o zodpovednosti a o správnom riadení a prístupe k ľudom, ako aj k veciam. Trúfam si, presvedčiť národ, že budem človek, ktorý to dokáže a zvládne. Možno to bude trvať zo začiatku, aby som si získal Vašu priazeň, ale verte a spomeňte si na moje slová, že raz to príde a ja to dám. Potom mi budú davy ľudí ďakovať za to moje správne rozhodnutie.

Zažime spoločne naozaj zmenu k lepšiemu Slovensku.

 

http://poslanecnrsr.sk/wp-content/uploads/2018/04/kandidat-800x386.png
http://poslanecnrsr.sk/wp-content/uploads/2018/04/mladi_volia_jakubca-980x386.jpg