Nedávno sa v rozhovore pre sme.sk vyjadril riaditeľ odboru dopravy BSK pán Csáder, že autobus má ľudí voziť do práce, nie zo žúru.

Pán Csáder ako riaditeľ odboru dopravy BSK pravdepodobne vyjadruje názor vedenia BSK. Teda dovezme ľudí za prácou!

Lebo všetci robíme od 8 do 16 :/ a v piatok len do 12… Tí ktorí robia poobede, večer môžu po 22. hodine zabudnúť na to, že sa bez problémov dostanú domov do regiónu.

Alebo tí, ktorí sa rozhodnú stráviť večer v meste musia uvažovať nad tým dokedy ostanú. Tento prístup vedenia BSK je zastaralý a poukazuje na to, že vedenie BSK nemá záujem priblížiť sa moderným veľkomestám a vziať si príklad zo zahraničia, kde zodpovední pochopili, že je dôležité doviezť ľudí do práce, ale takisto im dať možnosť oddychu a zábavy vo večerných hodinách. Netvrdím, že máme zaviezť celonočnú prevádzku autobusových liniek do regiónu. Upraviť nočné linky podľa potrieb cestujúcich, to už áno. Ale to by musela existovať nejaká komunikácia medzi občanmi a vedením BSK. Z momentálneho prístupu predsedu BSK vidíme, že sa to asi nestane. A potom príde pán Csáder aby nám vysvetlil, že máme byť radi, že nás dovezú do práce. Baviť sa nesmieme, to STRANA zakázala! Takto to pôsobí… BSK je objednávateľ dopravných výkonov v kraji! Ten, ktorý má možnosť niečo zmeniť. Ukázať ľuďom, že volebné sľuby nekončia týždeň po voľbách. To, že ich názor je dôležitý aj počas volebného obdobia, nielen pred voľbami. Niektoré návrhy cestujúcich sú nerealizovateľné na počkanie. Vyžadujú dôkladnú prípravu a komunikáciu s ostatnými partnermi. Ale potom sú tu také, kde ochota a snaha urobiť niečo pre voličov stačí. Ale to by sme museli žiť v štáte, kde záujem politikov o názory ich voličov trvá dlhšie ako ten volebný rok….

A hlavné je, aby sme mali odbornú konferenciu k lanovke… Čo tak sa prejsť po regióne a zistiť reálne problémy ľudí s dopravou??? Nezabúdajme, lanovka má byť v meste, v pôsobnosti Hlavného mesta. A tu sme znova pri tom, že konečne by mohlo byť dôležité, aby občania – voliči- boli spokojní. Momentálne je dôležité, aby pán predseda a developer boli spokojní. Veď po voľbách bude znova pokoj na pár rokov…

Čo teda navrhujem?

V prvom rade odpolitizovať dopravu. Riešenia majú byť na základe potrieb cestujúcich, nie podľa toho ako a s kým župan vychádza. Je takisto dôležité, aby sa do integrovanej dopravy zapojilo viac dopravcov. Poskytnúť cestujúcim také možnosti dopravy, aby mali reálnu možnosť nechať auto doma. Je to proces, ktorý sa nestihne za 1 volebné obdobie. Preto treba hľadať riešenia, ktoré pretrvajú.