Archive

Kategória: Jakubec píše

7 posts

Prečo chcem kandidovať, práve ja?

Prečo chcem kandidovať, práve ja?

Ukázalo sa, že za posledných 20 rokov občania necítia zlepšenie spoločenských pomerov na Slovensku. Práve naopak. Začínajú rezignovať a to je veľmi varovný signál. Strácajú dôveru v štát, politikov, inštitúcie. Nemôžem sa ďalej prizerať na nečinnosť štandardných politikov a bezmocnosť ľudí v regiónoch a hladových dolinách. Chcem byť nápomocný a skutočne iný. Niekto koho ľudia príjmu ako novodobého politika doby. Človeka ne – politika, človeka z ľudí, z kultúrnej obce, nezaťaženého minulosťou. Do politiky prichádzam ako posol dobrých správ pre náš národ. Všetko v živote čo robím, robím svedomite a zodpovedne. Som zásadový človek s jasnými cieľmi a plánmi pre spoločnosť. Som ochotný vzdať sa súkromia a pracovať naplno pre blaho národa a slušných ľudí. Lenže dnes nie je dôležité hlásiť sa k slušnému Slovensku formou manifestácii a odznakov pripnutých na šatách, ale skutočne realizovať slušnú novodobú politiku založenú na princípoch tvorby prvých politických princípov a zásad slušnosti a korektnosti, ktoré predstavovali už Sv. Cyril a Metód. Na týchto základoch národnej obrody a obrody spoločnosti v dôveru v štát chcem postaviť svoju kampaň.
Od svojich 18 rokov podnikám a viem čo je to poctivo zarábať, platiť odvody a dávať šancu s prácou pre druhých. Je to o zodpovednosti a o správnom riadení a prístupe k ľudom, ako aj k veciam. Trúfam si, presvedčiť národ, že budem človek, ktorý to dokáže a zvládne. Možno to bude trvať zo začiatku, aby som si získal Vašu priazeň, ale verte a spomeňte si na moje slová, že raz to príde a ja to dám. Potom mi budú davy ľudí ďakovať za to moje správne rozhodnutie.

Zažime spoločne naozaj zmenu k lepšiemu Slovensku.

Deštrukčná korupcia a klientelizmus vládne

Deštrukčná korupcia a klientelizmus vládne

Dnes sa pozriem na stav spoločnosti, úlohu vlády, navrhovaný nový model na zamedzovanie korupcie vo všetkých sférach. Pojem korupcia pochádza z latinského „currumpere“ a znamená v preklade „skaziť“. Čo sa dá ešte skaziť viac?

Predstavujem Vám širšiu analýzu stavu spoločnosti mojim pohľadom. Keďže pôsobím ako odborný poradca pre politický marketing a komunikáciu v medzinárodnej organizácii ICOCRIM v boji proti korupcii a klientelizmu, zaujal som aj na viacerých zahraničných vedeckých konferenciách k téme svoje stanovisko.

Dôchodcovia: múdrosť nášho kraja

Dôchodcovia: múdrosť nášho kraja

Dôchodcovia tvoria múdrosť nášho kraja, to je nemenný fakt. Napriek tomu sa k ním ľudia vo vedení bratislavskej župy správajú, akoby nikdy nič pre svoj kraj nespravili. A to je chyba! BSK je tu pre všetkých, dôchodcov nevynímajúc.

Pozrime sa teda na to, ako by sa dal zlepšiť aj váš život v kraji, milí dôchodcovia. Som si istý, že keď vás vídavam a počúvam už 15 rokov na mojich vystúpeniach, viem dokonalo, čo potrebujete k dobrému životu. Ja vás počúvam, nie klamári, ktorí sú vo vedení teraz.