Ukázalo sa, že za posledných 20 rokov občania necítia zlepšenie spoločenských pomerov na Slovensku. Práve naopak. Začínajú rezignovať a to je veľmi varovný signál. Strácajú dôveru v štát, politikov, inštitúcie. Nemôžem sa ďalej prizerať na nečinnosť štandardných politikov a bezmocnosť ľudí v regiónoch a hladových dolinách. Chcem byť nápomocný a skutočne iný. Niekto koho ľudia príjmu ako novodobého politika doby. Človeka ne – politika, človeka z ľudí, z kultúrnej obce, nezaťaženého minulosťou. Do politiky prichádzam ako posol dobrých správ pre náš národ. Všetko v živote čo robím, robím svedomite a zodpovedne. Som zásadový človek s jasnými cieľmi a plánmi pre spoločnosť. Som ochotný vzdať sa súkromia a pracovať naplno pre blaho národa a slušných ľudí. Lenže dnes nie je dôležité hlásiť sa k slušnému Slovensku formou manifestácii a odznakov pripnutých na šatách, ale skutočne realizovať slušnú novodobú politiku založenú na princípoch tvorby prvých politických princípov a zásad slušnosti a korektnosti, ktoré predstavovali už Sv. Cyril a Metód. Na týchto základoch národnej obrody a obrody spoločnosti v dôveru v štát chcem postaviť svoju kampaň.
Od svojich 18 rokov podnikám a viem čo je to poctivo zarábať, platiť odvody a dávať šancu s prácou pre druhých. Je to o zodpovednosti a o správnom riadení a prístupe k ľudom, ako aj k veciam. Trúfam si, presvedčiť národ, že budem človek, ktorý to dokáže a zvládne. Možno to bude trvať zo začiatku, aby som si získal Vašu priazeň, ale verte a spomeňte si na moje slová, že raz to príde a ja to dám. Potom mi budú davy ľudí ďakovať za to moje správne rozhodnutie.

Zažime spoločne naozaj zmenu k lepšiemu Slovensku.