Dnes sa pozriem na stav spoločnosti, úlohu vlády, navrhovaný nový model na zamedzovanie korupcie vo všetkých sférach. Pojem korupcia pochádza z latinského „currumpere“ a znamená v preklade „skaziť“. Čo sa dá ešte skaziť viac?

Predstavujem Vám širšiu analýzu stavu spoločnosti mojim pohľadom. Keďže pôsobím ako odborný poradca pre politický marketing a komunikáciu v medzinárodnej organizácii ICOCRIM v boji proti korupcii a klientelizmu, zaujal som aj na viacerých zahraničných vedeckých konferenciách k téme svoje stanovisko.