Archive

Deň: 20. augusta 2017

3 posts

Moja cesta od piesní k politike

Moja cesta od piesní k politike

Uvedomujem si, že niektorí si môžu povedať, čo môže spevák urobiť v politike. Mám na to ale okamžitú odpoveď: dokonalo poznám ľudí. Viem, čo moji voliči v Bratislavskom kraji chcú. Viem, čo im chýba a čo by sa tu malo zmeniť.

Som muž činu! Prichádzam totiž s Vami do úzkeho kontaktu a to navyše v uvoľnenej atmosfére, pri ktorej sa toho naozaj veľa dozviem.Väčšina kandidátov prichádza buď už priamo z politiky, alebo z miest, kde nemali šancu zistiť, čo vlastne my, obyvatelia BSK, chceme. Som tu ale preto, aby sa to zmenilo!

Milujem vás, pretože ma milujete aj vy

Na dennej báze sa s Vami stretávam v denných centrách, na ulici, v obchode, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, proste všade. Dostávam pochvalné listy, správy, E-maily, pohľadnice a dokonca aj korešponďáky. V každom z týchto tradičných nosičov čítam o tom, ako sú moji priaznivci radi, že konečne prišiel niekto, kto ich má rád. Kto tu býva a pohybuje sa a vníma problémy, ktoré Bratislavská župa reálne má. Imponuje Vám, že som mladý a nezávislý od politických centrál, bez politickej poškvrny. Mojimi piesňami Vám síce môžem zlepšiť náladu a zabaviť sa, ale stav župy sám nezmením. Na to sú potrebné konkrétne opatrenia, zmena vedenia, voľa občanov nášho kraja na vyjadrenie mojej podpory a činy neovplyvnené honbou za peniazmi.

Prevrat vo vedení župy prinesiem ja, Martin Jakubec

Je nevyhnutná zmena na vedení župy – teda predsedu kraja aj zastupiteľstva poslancov. Súčasný predseda zlyhal a je nadbytočný! Frešo je len poskok jeho mecenášov a svojich záujmov. Otvorene tvrdím, že jeho riadenie je nezodpovedné voči občanom. Toto bude môj obrovský záväzok voči vám, mojim voličom, ktorých milujem. Precítene sa každý deň pýtam sám seba, či robím dobre, keď do toho idem. Hneď potom si však spomeniem na vás: na vaše smutné oči a pohľady, nemožnosť užiť si život tak ako si ho užívajú v západných krajinách. Keď už je Bratislava vraj taká bohatá, prečo to tu tak nevyzerá? Jediné, čo vnímam ako bohaté, sú vrecká ľudí, ktorí to tu vedú. A nechcem sa tomu len nečinne prizerať.

BSK nie je iba Bratislava! Naopak, odo mňa čaká zmenu práve kraj a ľudia žijúci v mestách ako priľahlý Senec, Pezinok, Svätý Jur, Modra, Malacky, a okolité obce. Práve na nich všetci zabudli.

Stretávam sa vrámci osvety a kultúry s každým občanom nášho kraja a dobre viem, čo v obciach a mestách rezonuje ako problémy bežného života samospráv. Ako budúci župan, by som chcel pomôcť obciam, starostom a občanom na zlepšenie činnosti samospráv napríklad pri predkladaní projektov na župu.

Voliči ma pravidelne stretávajú

S Vami, mojimi voličmi, sa stretávam pravidelne a rád. Na ulici, v obchode, v zariadeniach pre seniorov, na koncerte, v mojej klinike, proste všade. S potešením Vám zaspievam a zdvihnem náladu, pretože to je to, čo milujem. Hanbil by som sa ako pes, keby som vám mal v budúcnosti spievať s nečistým svedomím. Budem vám akom priateľ, ktorému sa môžete zdôveriť s tým, čo vám prekáža. Priatelia sú tu predsa od toho, aby si pomáhali, či nie?

Aktuálne vedenie BSK ide proti nám

Poznáte dobre ľudí, ktorí sa skrývajú za slovným spojením „Bratislavská župa“? Tipujem, že väčšina z vás iba pozná ich tváre, ale neviete, kto to v skutočnosti je. Málo ľudí pozná činnosť župy, teda sa aj málo zaujíma o krajskú župu. A tým pádom ak nie je záujem verejnosti o BSK, môže si vedenie šafáriť a rozkrádať verejné zdroje, ktoré by sa dali efektívne využiť na všeobecne prospešné projekty, ktoré by ste reálne využívali v dennom živote. Dokonca ľudia ani nevedia kto je župan aktuálny, a keď náhodou vedia, povedia iba toľko že to je jeden obrovský nesympatický chlap pripomínajúci postavu z Adams family. Je to smutné, že sa vedenie zapísalo do pamäte, iba do roviny zosmiešnenia alebo vôbec.

Na rozdiel od nich mňa a môj život veľmi dobre poznáte a viete, kto som. nemusím sa Vám predstavovať. Že som milovník pravdy, priamosti, dobra a dobrej nálady. Že túto uvoľnenosť a transparentnosť prinesiem aj do úradu BSK a že budete vidieť aj ten najmenší krok, ktorý spravím.

Nesklamem Vás – mládež, študenti, mamičky, dôchodcovia, pracujúci a podnikatelia!. Ste moji a záleží mi iba na tom, aby som od piesní prešiel až k férovej politike. Politike dobra a správne minutých peňazí. Kde viete, kam peniaze idú a máte istotu, že zastupujem vás, ľudí. Budem nekorektný k politikom a korektný k občanom! Zasadím sa za silnú zmenu v kraji! Sám to ale nezvládnem. Silno spolieham na vašu podporu občania.

 

PhDr. Martin Jakubec, PhD. v skratke:

podnikateľ, vysokoškolský pedagóg, aktivista, nezávislý politický kandidát, kultúrny a osvetový pracovník.

Vek: 33 rokov

Vzdelanie: Univerzita Sv. Cyrila a Metóda Trnava, odbor média,

Paneurópska vysoká škola práva, odbor politický marketing a mediálna komunikácia.

Bydlisko: Bratislava – Nové Mesto.

Stav: slobodný

Odbory: Úrad pre národný rozvoj SR – generálny manažér.

Východoeurópska agentúra pre rozvoj – riaditeľ pre kultúru a regionálny rozvoj

OZ Slovensko naše – predseda

Národná koalícia – zoskupenie národných subjektov – podpredseda pre média a stratégiu.

Klinika sociálnej starostlivosti – CEO

Záľuby: Kultúra, spev, cestovanie, kvety, divadlo. tradície.

Ako vnímam župu a čo urobím ako prvé?

Ako vnímam župu a čo urobím ako prvé?

Som presvedčený, že moje kritické stanovisko k návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017, ktoré som zverejnil v médiách zastavilo bezbrehé míňanie peňazí nastavené v pôvodnom  návrhu.

V konečnom rozpočte na rok 2017 bola znížená úroveň výdavkov o 20 miliónov euro a odstúpilo sa od nehorázneho zadlženia kraja. Predstavím Vám teraz svoj pohľad na župu a návrhové riešenia po mojom prípadnom zvolení do funkcie župana BSK.

Pôsobnosť samosprávnych krajov nie je zanedbateľná. Kraje majú kompetencie v oblasti regionálnych pozemných komunikácií, železníc, cestnej dopravy, zdravotníctva, sociálnej pomoci, školstva, telesnej kultúry, činnosti divadiel, múzeí a galérií, cestovného ruchu, územného plánovania a ďalších.  Mnohí obyvatelia si v každodenných starostiach možno ani neuvedomujú, kde všade sa ich rozhodnutia vyšších samosprávnych celkov dotýkajú. Ale určite je mnoho občanov, ktorí majú s činnosťou samosprávneho kraja skúsenosti, či už pozitívne alebo negatívne, ktorí vedia kde sú problémové miesta.

1. Bratislavský vyšší územný celok je ako loď, ktorá síce pláva, ale nemá presne vytýčený kurz. Na stránkach VÚC je publikované dlhodobejšie programové zameranie existuje len pre oblasť Cestovného ruchu,  s víziou do roka 2020 a Regionálneho stredného školstva do roka 2018. Ďalšie dôležité sektory spadajúce do kompetencie VÚC majú publikované buď neaktuálne programové vízie alebo ich nemajú publikované vôbec, čo zamedzuje verejnej kontrole činnosti VÚC.

VÚC publikuje neaktuálne programové zameranie pre oblasť  Sociálnych služieb (2010-2014), kde aj došlo k niektorým pozitívnym posunom najmä s starostlivosti o odkázaných občanov, pre oblasť  Zdravotníctva a humánnej farmácie, pre oblasť  Kultúry a pre oblasť Mládeže a športu.  Úplne absentujú dlhodobejšie programové zámery pre kľúčovú oblasť Dopravy, oblasť Podpory malého a stredného podnikania, oblasť Zahraničných vzťahov a Európskych záležitostí. To nesvedčí o dlhodobej koncepčnej práci VÚC a o značnej miere improvizácie tohto orgánu. Zdá sa, akoby vedenie župy zavesilo po voľbách v roku 2013 koncepčné uvažovanie na klinec.

2. Úrad samosprávneho bratislavského kraja pracuje so zdrojmi na úrovni 140 milión eur, mesto Bratislava s čiastkou 280 milión eur, s desiatkami miliónov eur disponujú ďalšie obce a mestá bratislavského kraja. Značná časť týchto prostriedkov  je účelovo viazaná na krytie zákonných záväzkov a kompetencií VÚC, obcí a miest. O to viac je preto dôležité, aby VÚC v jednotlivých oblastiach pracoval koncepčne, s dlhodobou prepracovanou víziou. Táto predstava VÚC musí byť úzko previazaná so zámermi miest a obcí bratislavského kraja, v tom samozrejme predovšetkým s hlavným mestom Bratislavou. V realizácii tejto spolupráce existujú značné rezervy, čo bolo možné sledovať najmä pri zavádzaní bratislavskej integrovanej dopravy (ktorá je určite sama o sebe chvályhodným, aj keď oneskoreným a neúplným projektom), pri riešení niektorých zámerov v rámci územného plánu či rekonštrukcii cestnej siete. Absenciu efektívneho vyjednávania je cítiť aj vo vzťahoch s vrcholovými orgánmi štátnej správy, najmä pokiaľ sa jedná o rozvoj dopravnej, železničnej infraštruktúry a zdravotníckych zariadení. Príkladom je aj zlyhávajúci projekt bratislavskej Filiálky ako nosnej časti bratislavskej integrovanej dopravy alebo nejasná pozícia VÚC pri rozhodovaní o diaľničnom obchvate Bratislavy.

3. Situácia v doprave bude gordickým uzlom v živote Bratislavy a Bratislavského kraja v ďalšom funkčnom období.  O to viac prekvapuje, že bratislavský VÚC doposiaľ nepublikoval žiadnu ucelenú predstavu, ako sa chce s dôsledkami tejto výstavby, spojenej s masívnymi výlukami a odstávkami dopravy vysporiadať.  Určite bude nutné otvoriť koncepciu stredného školstva s prihliadnutím na potrebu výraznejšie implementovať duálne vzdelávanie, či cieľavedomé riešenie zdravotníckych zariadení v kraji.

4. V priebehu nasledovného obdobia predstavím odborné tímy, ktoré sa zamerajú na definovanie koncepčných východísk v jednotlivých oblastiach života bratislavského VÚC, a to s prihliadnutím aj nauvažované  zámery vlády a predstavy obcí a miest ležiacich na území VÚC. Tieto budeme prezentovať ako súčasť kampane pre voľby do VÚC. Kto budú moji protikandidáti v danej etape neriešim – budem na krajské voľby dobre pripravený a chcem občanov a voličov presvedčiť svojim programom.

Ako prvé po prípadnom zvolení za župana urobím:

1.Okamžite riešiť rozpočet bratislavského kraja na rok 2018, ktorý bude v novembri  v koncovej fáze. Už pri schvaľovaní rozpočtu VÚC na rok 2017 som cez médiá poukázal na skrytý zámer súčasného vedenia kraja navýšiť výdavky kraja o 20 miliónov eur s použitím domáceho a zahraničného úveru, pričom tieto zdroje mali byť nesystémovo použité na opravy a rekonštrukcie. Došlo by k výraznému zvýšeniu zadlženia kraja. Pod verejným tlakom VÚC od tohto kroku v konečnom rozpočte na rok 2017 ustúpilo, avšak bude treba prísne dohliadnuť návrh rozpočtu na rok 2018.

2. Je potrebné urgentne rozpracovať koncepcie sociálneho rozvoja kraja, starostlivosti o seniorov, rozvoj predškolských zariadení  a voľnočasových  zariadení pre deti a mládež, kde dlhodobejšia vízia VÚC po roku 2013 úplne absentuje. Tieto koncepcie je potrebné previazať so strednodobým rozpočtovým plánom na roky 2018-2020.

3. Situácia v doprave bude gordickým uzlom v živote Bratislavy a Bratislavského kraja v ďalšom funkčnom období.  Bratislavský VÚC doposiaľ nepublikoval žiadnu ucelenú predstavu, ako sa chce s dôsledkami tejto výstavby, spojenej s masívnymi výlukami a odstávkami dopravy vysporiadať. Vypracovanie, odkomunikovanie a realizácia konkrétneho riešenia bude absolútne urgentnou úlohou.

Pohotovosť prichádza s Jakubcom!

Pohotovosť prichádza s Jakubcom!

Regulácia zdravotnej starostlivosti v kraji bude môj prvý krok v prípade zvolenia za župana, tvrdí podnikateľ a Bratislavčan, PhDr. Martin Jakubec, PhD. nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Téma pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) župy, je nepoznanou témou pre ľudí, a preto aj zorientovanie sa v právomociach župy, nie je celkom jednoduché. Robím tak preto, aby som v tejto zložitej veľmi sofistikovanej téme pomohol zorientovať sa aj bežným ľuďom, ktorí nemusia byť presne fokusovaní na funkciu župy, financií, regionálnom zdravotníctve či sociálnej starostlivosti a vedie ma k tomu úprimný dôvod, aby sme išli naozaj po vecných argumentoch.

Budem sa v mojom stanovisku venovať, predovšetkým pohľadu ich vynakladania na zvyšovanie kvality a efektívnosti zabezpečovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo väzbe na pacienta ktorý musí byť na prvom mieste ako je zakotvené v PVV na roky 2016-2020. Meradlom dosiahnutia tejto efektívnosti musí byť Ústava čl. 40 v ktorom je zakotvené že občan má ústavné právo na ochranu zdravia…. Toto právo je garantované štátom ako verejným poskytovateľom zdrav starostlivosti.

Ak do zdravia zdravých ľudí investuje každý rezort časť svojich zdrojov (nie iba finančných) umožní to nie len zlepšiť zdravie, ale bude to mať pozitívny vplyv na dlhodobý sociálny a hospodársky vývoj krajiny. Investície do zdravotníctva a do zdravotnej starostlivosti orientovanej na výsledky zlepšia zdravie chorých a identifikujú zdroje ktoré sa môžu uvoľniť na riešenie rastúceho dopytu v rezorte zdravotníctva.

Treba zdôrazniť, že pozitívny vývoj v podobe nového zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je skôr následkom povinnosti plnenia predvstupových kritérií do EÚ než pocitu vnútornej potreby. Dôkazom toho je, že v reálnej praxi stále nebádať primeraný kvalitatívny posun. V uplynulom období bola časť kompetencií týkajúcich sa starostlivosti o zdravie prenesená do kompetencie samosprávy. Dôsledkom tejto nedokonanej decentralizácie je oslabenie integrity manažmentu zdravotnej starostlivosti a determinantov zdravia, čo má negatívny vplyv na spoločnosť z pohľadu starostlivosti o zdravie.

Stále však existujú oblasti, ktorých aktuálny stav, vývoj a interné procesy zjavne zaostávajú a vzniká zväčšujúci sa rozdiel medzi potrebou a realitou. Jednou z takých oblastí je aj regionálna zdravotná starostlivosť o zdravie, v kontexte vývoja a stavu determinantov zdravia. Nedokonanej z pohľadu fiškálnej decentralizácie, a nie celkom jasného účelu prenosu niektorých kompetencií. V uplynulom období výkonu funkcie župana Pavlom Frešom nebola vykonaná skoro žiadna pozitívna zmena smerom k občanom z regiónu Bratislavského kraja.

Čo chýba ľudom v kraji a obciach? Odpoveď je špecialisti, ambulancie, pediatri atď. Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia v správe a pôsobnosti samosprávneho kraja (BSK) lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starých občanov, a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, DSS, hospicov, a podobných typov zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu.

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi absolútne poddimenzované. Lekári a aj zdravotnícky personál ošetrovateľov nie sú dostatočne motivovaní k svojej práci. Svoju prácu ale robia s citom a láskou k ľudom. Zaslúžia si lepšie odmeny za ich výkon. V prípade zvolenia do funkcie župana ich posilním tak, že budem mimoriadne odmeňovať lekárov aj personál špeciálnymi odmenami županom.

Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali. Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce. Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia. Budem sa snažiť zapojiť verejnosť do manažmentu na národnej a regionálnej (krajskej) úrovni. Vytvorím regionálny ekonomický model pre posilnenie regionálneho zdravotníctva a lekárov špecialistov, ktorí budú pôsobiť na území BSK. Na mysli mám aj dosluhujúcich lekárov špecialistov ale aj prijatie nových, mladých a nádejných lekárov. Regulatív budem zameriavať aj na dostupnosť ponuky cenovo prístupných ale kvalitných špeciálnych tovarov vrátane liekov a služieb pre starších ľudí ako aj náklady spojené s umiestňovaním starších občanov do zariadení ktoré si veľa krát nevedia dovoliť zaplatiť, pretože náklady na mesiac veľa krát presahujú trojnásobok starobného dôchodku.

Martin Jakubec rieši urgentné problémy v zdravotníctve na území Bratislavského kraja ako aj návrhových riešení pre Slovensko, (Jakubec )

Ako župan budem spolu financovať dotáciami znevýhodnených starších občanov dorovnaním nákladov na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti. Záleží mi na kvalite života staršej generácie. Jedná sa o komplexný problém, ktorý nie je len ekonomickým ale aj morálnym voči ľuďom ktorí celý život pracovali a na sklonku života si nevedia dopriať ani základnú sociálnu službu v núdzi.  V prípade zvolenia do funkcie župana bude sociálna starostlivosť podporená županom kraja garantovaná!

Uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru, milí spoluobčania. Budem vďační za každý jeden hlas podpory, ktorý mi budete adresovať 4. novembra vo VÚC voľbách.